เวทีประชุมวิชาการ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (Partnership management)

กล่าวแนะนำความสำคัญ ประเด็นการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

ทบทวนองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการ รูปแบบวิธีการ บทเรียน ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับ Partnership management โดย นายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา(LDI) เอกสารประกอบ

การนำเสนอการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของจากพื้นที่กรณีศึกษา

  • บทเรียนนายอำเภอกับการจัดการ พื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เอกสารประกอบ
  • บทเรียนสาธารณสุขอำเภอกับการจัดการ พื้นที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เอกสารประกอบ
  • บทเรียนการจัดการเครือข่ายจากโรงพยาบาล กรณีบทเรียนโรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เอกสารประกอบ
  • บทเรียนการขับเคลื่อนเครือข่าย โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เอกสารประกอบ

สรุปประเด็นสำคัญจากเวทีประชุม

ภาพกิจกรรม FB : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ