ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน

ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอ และชุมชน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบบริการการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน แนวทางการทำงานของ มสพช. ตลอดจนแนวทางการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระบบสุขภาพอำเภอและชุมชน และสื่อสารองค์กรของมสพช. กระบวนการพูดคุยหลายท่านอาจไม่คุ้นชิน โดยเป็นการเปรียบเทียบ (metaphor) ที่ทำให้เห็นความคิด ความรู้สึกของคนทำงาน ทั้งผู้บริหาร คนปฎิบัติงาน นักวิชาการต่องานที่ทำ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน นำคุยโดย ดร. พัฒนพงส์ จาติเกตุ อ.ทพ. กิตติธัช มงคลศิวะ จากคณะทันตแพทย์ มศว. อ.มณีเนตร วรชนะนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

ภาพ workshop สื่อสารงานปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน

 

ข่าว/กิจกรรม อื่นๆ