เครื่องมือในระบบคุณภาพ

 

เครื่องมือที่ใช้ในระบบคุณภาพ 


1) การออกใบอนุญาติให้สถานบริการ (Licensing):เป็นการออกใบอนุญาติให้กับสถานบริการมีความพร้อมขั้นต่ำ โดยเฉพาะความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า 

 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control):เป็นการใช้เครื่องมือของระบบย่อยมาเป็นฐาน เช่น ระบบการเบิกจ่าย ระบบการให้กำลังใจ เป็นต้น

3) การรับรองคุณภาพบริการ (Accreditation):เป็นการรับรองกระบวนการที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ ไม่ได้เป็นการรับรองว่าความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น

4) การเปิดเผยหรือเปิดโปงข้อมูล (Disclosure) ด้านคุณภาพของบริการให้สาธารณชน: การเปิดเผยคุณภาพของบริการเป็นเครื่องมือที่ทำให้สถานบริการหรือผู้ให้บริการระวังเรื่องคุณภาพมากขึ้น

5) ระบบดูแลการร้องเรียน:เป็นระบบที่น่าจะประกันคุณภาพของบริการได้ แต่มีข้อเสียที่ผู้ให้บริการจะสั่งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินจำเป็นเพื่อป้องกันการฟ้องร้อง และอาจจะทำลายภาพพจน์ของผู้ให้บริการในฐานะผู้ให้ความเมตตาสงสารผู้รับบริการมาเป็นผู้ค้ากำไร ฉะนั้นการร้องเรียนควรที่จะเป็นเครื่องมือสุดท้ายของการประกันคุณภาพ

 

 


อ่าน 2525 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แนวคิดระบบคุณภาพ
 เครื่องมือในระบบคุณภาพ
 องค์ประกอบของคุณภาพบริการ

หน้าแรก | แนวคิดบริการ | สถานการณ์| แนวคิดคุณภาพ | องค์ความรู้ | พื้นที่แผนงาน | สื่อเผยแพร่ | ข่าว/กิจกรรม | รวมลิงค์