ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

รวมพลัง เว็บไซต์เพื่อสังคมสุขภาวะ
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อสร้าง “สังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ”