เรื่องเล่าจากคนทำงาน

เรื่องเล่าจากคนทำงานในพื้นที่ บทเรียนของการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจากผู้ปฎิบัติงาน ในรูปแบบการจัดการที่หลากหลายภายใต้ต้นทุน ศักยภาพ และวิธีการจัดการ เครือข่ายบริการสุขภาพที่น่าสนใจ

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย