ระบบบริการปฐมภูมิ

ระบบบริการปฐมภูมิ คือ การบริการที่อยู่ใกล้บ้าน เป็นบริการด่านแรกที่เข้าถึงง่าย และที่สำคัญ หน่วยบริการปฐมภูมิเปรียบเสมือนหมอประจำหมู่บ้าน หรือหมอประจำชุมชนที่ดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนในทุกด้านที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและสุขภาพ ลักษณะเด่นของบริการปฐมภูมิ คือ บริการคนทั้งคน ไม่แยกส่วนเป็นโรค และดูแลต่อเนื่อง

The Spirit of The Declaration of ASTANA
MOPH Primary Care Cluster
Primary Care คือ ?

โอกาสใหม่ของเวชศาสตร์ครอบครัวไทย