ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

การให้บริการสาธารณสุขด่านแรก
ที่เน้นความสนิทแนบแน่นกับชุมชน

สุขภาพชุมชน

ความรู้และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชน

20180726_182027

เครื่องมือสนับสนุน

เครื่องมือที่ใช้ในการสนันสนุน
การพัฒนาสุขภาพด้านต่างๆ

ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน

ความรู้ภูมิปัญญาและและนวัตกรรมต่างๆ
ของคนในชุมชน

รู้จัก มสพช.

อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ มสพช.
วิสัยทัศน์ รวมถึงโครงสร้างขององค์กร

วารสาร PCFM : Primary Care Management Issue. Vol. 2 No.3 JAN-APR 2019 ตีพิมพ์แล้ว ความสับสน มึนงง เมื่อพูดถึงระบบบริการปฐมภูมิ…. อะไร คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ? หน่วยใด คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ? เวชศาสตร์ครอบครัว ต่อกับระบบบริการปฐมภูมิอย่างไร ? Primary Care  กับ extended OPD ต่างกันตรงไหน ? งานที่ทำอยู่ เป็นบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพหรือไม่ ? อ่านต่อได้ที่ www.pcfmjournal.com

วารสาร PCFM : Ageing Society and Multidisciplinary Team Issue. Vol. 1 No.2 SEP-DEC 2018 ตีพิมพ์แล้ว   สามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับอิเล็คโทรนิกส์ได้ฟรี แล้วที่ www.pcfmjournal.com  

เวทีวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 3 : การจัดการให้เกิดการดูแลติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการประสานงาน (continuity and coordinated care) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม สานใจ 1/2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข