ระบบบริการใกล้บ้านใกล้ใจ

การให้บริการสาธารณสุขด่านแรก
ที่เน้นความสนิทแนบแน่นกับชุมชน

สุขภาพชุมชน

ความรู้และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
ระดับชุมชน

20180726_182027

เครื่องมือสนับสนุน

เครื่องมือที่ใช้ในการสนันสนุน
การพัฒนาสุขภาพด้านต่างๆ

ภูมิปัญญาและนวัตกรรมชุมชน

ความรู้ภูมิปัญญาและและนวัตกรรมต่างๆ
ของคนในชุมชน

รู้จัก มสพช.

อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ มสพช.
วิสัยทัศน์ รวมถึงโครงสร้างขององค์กร

วารสาร PCFM : Learning and Education Issue. Vol. 2 No.2 MAY-AUG 2019 ตีพิมพ์แล้ว อ่านต่อได้ที่ www.pcfmjournal.com

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน บนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคี ภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน “การจัดการใหม่ในพลวัตสังคม”และเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายที่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพ และตอบสนองกลุ่มประชาชนเป้าหมาย ภายใต้นโยบายที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนในพื้นที่ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ แล้วพบกัน วันที่ 6 -7 พฤศจิกายนนี้ นะคะ

วารสาร PCFM : Primary Care Management Issue. Vol. 2 No.3 JAN-APR 2019 ตีพิมพ์แล้ว ความสับสน มึนงง เมื่อพูดถึงระบบบริการปฐมภูมิ…. อะไร คือ ระบบบริการปฐมภูมิ ? หน่วยใด คือ หน่วยบริการปฐมภูมิ ? เวชศาสตร์ครอบครัว ต่อกับระบบบริการปฐมภูมิอย่างไร ? Primary Care  กับ extended OPD ต่างกันตรงไหน ? งานที่ทำอยู่ เป็นบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพหรือไม่ ? อ่านต่อได้ที่ www.pcfmjournal.com